Theateropstellingen – Taal voor het leven vinden

Inspiratie
De laatste paar weken kom ik steeds in aanraking met zaken die me inspireren: mensen, theater, artikelen en filmpjes. Lekker is dat ;-)

Theateropstellingen, nog nooit van gehoord!
Zo volgde ik vorige week een workshop “Theateropstellingen”. Een combinatie van familieopstellingen en theater. Met de techniek van opstellingen zag ik de verhalen helder en krachtiger worden en het persoonlijke overstijgen. Nieuwsgierig ging ik er heen om zo mogelijk nog nieuwsgieriger thuis te komen.

Wat is familieopstellingen?
Familieopstellingen is een methode die, zonder veel woorden, ons laat zien welke plek we in ons huidige gezin of onze familie van herkomst innemen.

Opstellingen helpen om tot dan toe verborgen of half bewuste verbanden te zien, én wat mogelijke wegen zijn om ons, liefdevol, los te maken uit verstrikkingen.

Opstellingen doe je meestal in een groep. Degene die een thema wil inbrengen nodigt uit de kring van deelnemers mensen uit om zijn of haar familieleden te representeren.

Opstellingen geeft veel informatie voor theater maken
De toepasbaarheid bij rolonderzoek, het kiezen van thematieken, persoonlijke blokkades bij spelen, het helder maken van ondefinieerbare processen tijdens het maken van een voorstelling, materiaal voor improvisaties vinden…. het kwam allemaal voorbij.

Natuurlijk als eerste kennismaking, dus het ging nog wat snel. En daardoor riep het ook veel vragen op, maar puur vanuit enthousiasme.

Alles is er al, je hoeft het alleen nog maar op te rapen
Enthousiasme omdat ik bij alles merkte, dit sluit zo aan bij mijn zoeken naar verdieping in spel en theater maken.

Eigenlijk ging het voor mij steeds over het zichtbaar en verwoordbaar maken van dat wat er al is. “Je hoeft het alleen nog maar op te rapen”, zeg ik vaak tijdens improvisatieworkshops.

Het gaat niet om jou
Waarmee ik dan zoveel bedoel als, je hoeft niet zo je best te doen om het te bedenken, maar dat  je je “alleen maar” hoeft open te stellen voor dat wat er is.

Het gaat niet om jou of om wat jij allemaal zo goed kan verzinnen. Het gaat om iets wat verteld wil worden, wat zichtbaar wil zijn.

Grote universele verhalen vertellen
Ik denk zelfs dat als het lukt om in een spel echt alles te laten ontstaan en het er te laten zijn, er dan altijd grotere universele verhalen worden verteld, groter dan het puur persoonlijke, het individuele.

Taal voor het leven vinden
Het was een mooie middag vol inspiratie, maar ook veel stof om na te denken… om het te willen begrijpen…. want boeiend vind ik het zeker. Ik ga me er eens lekker in onderdompelen om er meer van te leren, te kunnen begrijpen en het ook te kunnen integreren bij de workshops die ik zelf geef.

Kom ik al typend de volgende tekst van Pina Bausch tegen:

Het gaat niet om kunst, ook niet om het louter kunnen, het gaat om het leven en daarom voor het leven een taal te vinden.

Kernachtiger krijg ik het niet gezegd.